Çadır

Petrol ve Su havuzlarının işlemesinde kullanılır. Daha önce yapılmış olan petrol çıkarılan bölgelerde Kullanılmıştır. 
Bizim şirketimiz tarafından malzemenin temini ve havuzların İşlemesi aşağıdaki gibidir. 
Metin – Zavite – Badi – Şeyhan – Magare – Şıhkes – Kohi Atruş-İşkefneti- Gelik- Berdraş- Beninan – Akra – Bicil Şerfune – Kandil – Bağirman – Sebirk – Halifan – Galati  Cemrıbat Tavuki -  22 Zahoda 
İşbu çadırlar Kuzey Iraktaki çadırlardır. 
Irak’ın güneyindeki illerde 2013 tarihi 9’uncu ayda - Elnumaniye-  50*30 ölçüsünde 100 Çadır işlenmiştir.
2012 yılında aynı ölçü ve miktarda çadırlar hazırlanmıştır. 
Değişik ölçülerde, çaplarda ve kalınlıkta çadırlar işlenmiştir. 
Nasiriye ve Basra illerinde iş devam etmektedir.